Om NHF


Hvem er vi?

Norsk Herpetologisk Forening (NHF) er en interesseforening for alle som er interessert i reptiler og amfibier. Vi har en rekke arbeidsområder, men i de siste årene har vår fremste oppgave vært å arbeide for en legalisering når det gjelder hold av disse dyrene. Vi mener at en legalisering vil være hensiktsmessig med tanke på dyrevelferd.

Her er en oversikt over dagens styremedlemmer.

 

“Herptiler” – hva er det?

Herptiler er en samlebetegnelse på reptiler og amfibier. Det vil si øgler, slanger, skilpadder, frosker, padder og salamandere. Dette er dyr som vekker følelser og reaksjoner, og for mange vil de antakelig alltid representere noe “skummelt og ekkelt”. Stadig flere blir imidlertid lidenskapelig betatt av disse spennende og fascinerende dyrene, og hold og oppdrett er blitt vanlig selv i Norge.

 

Litt historikk

Siden 1977 har det vært et forbud mot å innføre, holde og omsette reptiler og amfibier i Norge. Man mente at klimaet i Norge ikke var egnet for hold av eksotiske dyr, og valgte derfor å forby hold av dyrevernshensyn. Det pussige var at man innførte et totalforbud mot to dyregrupper (reptiler og amfibier), mens hold av andre typer eksotiske dyr, slik som marsvin, tropiske fugler og akvariefisker, knapt ble berørt. Det har vært reist mye kritikk mot regelverket, og i ettertid har ikke myndighetene greid å vise til faglige begrunnelser for å opprettholde forbudet, noe de blant annet har vist gjennom en inkonsekvent forvaltningspraksis. Norge har hatt et forbud mot disse dyrene i snart tre tiår, men dyreholdet er mer utbredt nå enn noen gang. I våre naboland og resten av Europa er hold av herptiler tillatt.

 

Hva har man oppnådd med forbudet?

Vi mener at regelverkt har virket mot sin hensikt, og faktisk bidratt til å redusere velferden for denne dyregruppen. Norge er alene i Europa om et slikt forbud og dyreholdet er meget utbredt i våre nærmeste naboland. Der kan reptiler og amfibier kjøpes over disk i vanlige dyrebutikker. Mange av disse dyrene blir innført ulovlig til Norge. I tillegg drives det avl på en rekke arter som allerede finnes i landet. Bare i Oslo-området er det anslått at det finnes rundt 10 000 illegale reptiler. Når dyr blir syke er det mange eiere som ikke tør å oppsøke veterinær av frykt for å bli anmeldt. Dyrene får dermed ikke nødvendig veterinærbehandling som følge av forbudet. Videre blir mange dyr beslaglagt både i tollkontroller og ved husundersøkelser. Myndighetene avliver 99 % av de beslaglagte dyrene, noe vi mener ikke har noe med dyrevelferd å gjøre. Mange dyr lider også overlast i forbindelse med at de ikke blir innført etter bestemmelser som gjelder for dyretransport.

 

Hva gjør NHF?

  • Arbeider overfor lovgivende myndigheter for å få herptilhold legalisert i Norge
  • Fungerer som høringsinstans og bidragsyter i forbindelse med arbeid rundt ny lovgivning og nye forskrifter
  • Informerer om lovverket og forvaltningen
  • Gir informasjon og veiledning i riktig stell av herptiler
  • Informerer om veterinærspørsmål
  • Støtter feltarbeid og vern av herptiler nasjonalt og internasjonalt
  • Arbeider overfor media for å bidra til at et mer riktig bilde av herptiler og herptilhobbyen presenteres for allmenheten
  • Sprer informasjon om våre norske arter
  • Arrangerer feltturer og møter for herptilinteresserte.

 

Print Friendly, PDF & Email