Bli medlem


Hvordan blir jeg medlem?

For å bli medlem registrerer og betaler du via linken under. Straks du er registrert i vårt system, vil vi sende ut medlemskort og medlemsblad. Betalingen skjer via kort eller vipps. For de som ikke kan betale via kort/vipps, kan man tegne medlemskap manuelt via vårt kontaktskjema, og motta faktura til mail.

Trykk her for innmeldingsskjema

Hva koster et medlemsskap?

Et medlemskap i NHF koster kr 200,- for enkeltmedlem. Et familiemedlemskap koster kr 250,- Da kan alle innen husstanden nyte godt av medlemsfordelene, og vil motta hvert sitt medlemskort. Et medlemsår følger kalenderåret. Innmelding etter 1.oktober vil være gratis ut året, og avgiften man betaler vil da gjelde for neste år. Hvorfor være medlem av NHF? NHF er herptilhobbyens offisielle ansikt utad. Vi har gjennom mange år hatt kontakt med landbruksmyndighetene, nå Mattilsynet. Vi er fast høringsinstans for myndighetene og blir derfor bedt om å uttale oss vedrørende lovverk og forskrifter som regulerer dyrehold i Norge. Myndigheter og media henvender seg i stor grad til NHF når det dukker opp herptilrelaterte saker. Ved å være medlem, støtter du dette arbeidet. Våre synspunkter veier antakelig tyngre dess flere registrerte medlemmer vi har. Ditt medlemsskap støtter også arbeidet vårt med å ha informative, gode hjemmesider som skal være til god hjelp for nye og veteraner i reptilhobbyen.

Rabattordninger

Vi har inngått avtaler med dyrebutikker og andre bedrifter om rabattordninger for medlemmer av NHF, klikk her for å se alle!

Du får tilsendt informasjon om herptilsaken og foreningsaktiviteter

Du mottar medlemsbladet Slettsnoken minst en gang i året

Du kan delta på NHFs medlemsmøter to ganger i året, der det diskuteres, gis informasjon og holdes foredrag (les mer)

Du kan delta på utflukter hvor vi studerer norske herptiler i naturen (les mer)

Print Friendly, PDF & Email