Arbeidsprogram


Arbeidsprogram for Norsk Herpetologisk Forening 2021

 

 

Arbeidsprogrammet til Norsk Herpetologisk Forening (NHF), beskriver foreningens viktigste satsingspunkter for inneværende år, og er gyldig framneste generalforsamlingen. Styret kan også arbeide med andre dagsaktuelle saker som ikke er beskrevet i arbeidsprogrammet, så lenge det ikke strider mot foreningens prinsipper.

 

Politisk

 • Jobbe for at positivlisten skal kunne revideres i etterkant av innføringen av håndhevende myndigheter (Mattilsynet og Miljødirektoratet).
 • Fungere som en høringsinstans og bidragsyter i forbindelse med arbeid rundt ny lovgivning og nye forskrifter.

Informativt

 • Arbeide overfor media for å bidra til at et mer riktig bilde av herptiler og herptilhobbyen presenteres for allmenheten.
 • Spre informasjon om våre norske arter
 • Utarbeide en database med informasjon og veiledning i hold og stell av herptilene på forslaget til positivliste
 • Informere om nåværende lovverk, samt forslag til nytt på våre nettsider
 • Bruke de nye nettsidene aktivt med informasjon om dyrehold, feltherpetologi og relevante nyheter om herptiler og lovverket.

Organisatorisk

 • I tillegg til generalforsamlingen, skal NHF arrangere minst ett medlemsmøte i Oslo, og minst ett medlemsmøte et annet sted i landet.
 • Medlemsbladet slettsnoken skal sendes ut til medlemmene minst en gang årlig, og nye og gamle utgaver skal gjøres digitalt tilgjengelig for medlemmene.
 • Styret skal samle inn medlemmenes e-post-adresser, slik at informasjonsflyten blir lettere.
 • Styret skal undersøke en betalingsløsning på internett, som gjør det enkelt å bli medlem og opprettholde medlemskapet.
 • Styret skal arbeide med å opprettholde og utvide gjelden rabattordninger for medlemmer.

 

Print Friendly, PDF & Email