Arbeidsprogram


Arbeidsprogram for Norsk Herpetologisk Forening 2015 (og 2016)

 

(På generalforsamlingen i 2016 ble det vedtatt at fjorårets arbeidsprogram skulle videreføres ett år til da punktene fortsatt var aktuelle)

Arbeidsprogrammet til Norsk Herpetologisk Forening (NHF), beskriver foreningens viktigste satsingspunkter i 2015, og er gyldig fram til generalforsamlingen i 2016 2017. Styret kan også arbeide med andre dagsaktuelle saker som ikke er beskrevet i arbeidsprogrammet, så lenge det ikke strider mot foreningens prinsipper.

 

Politisk

 • Arbeide overfor lovgivende myndigheter for å få lovliggjort det foreliggende forslaget til positivliste.
 • Jobbe for at positivlisten skal kunne revideres i etterkant av innføringen av håndhevende myndigheter (Mattilsynet og Miljødirektoratet).
 • Fungere som en høringsinstans og bidragsyter i forbindelse med arbeid rundt ny lovgivning og nye forskrifter.

Informativt

 • Arbeide overfor media for å bidra til at et mer riktig bilde av herptiler og herptilhobbyen presenteres for allmenheten.
 • Sprer informasjon om våre norske arter
 • Utarbeide en database med informasjon og veiledning i hold og stell av herptilene på forslaget til positivliste
 • Informere om nåværende lovverk, samt forslag til nytt på våre nettsider
 • Bruke de nye nettsidene aktivt med informasjon om dyrehold, feltherpetologi og relevante nyheter om herptiler og lovverket.

Organisatorisk

 • I tillegg til generalforsamlingen, skal NHF arrangere minst ett medlemsmøte i Oslo, og minst ett medlemsmøte på Vestlandet.
 • Medlemsbladet slettsnoken skal sendes ut til medlemmene minst en gang årlig, og nye og gamle utgaver skal gjøres digitalt tilgjengelig for medlemmene.
 • Styret skal samle inn medlemmenes e-post-adresser, slik at informasjonsflyten blir lettere.
 • Styret skal opprette en betalingsløsning på internett, som gjør det enkelt å bli medlem og opprettholde medlemskapet.

 

Her ligger også en PDF utgave av vedtektene: Arbeidsprogram for Norsk Herpetologisk Forening – 2015

Print Friendly, PDF & Email