Utflukter


 

Lacerta agilis, en av de svenske artene som ble funnet på utflukten i 2016.

 

Ormer i vårsol

Våren 2002 startet vi en årlig tradisjon med å arrangere en feltherpetologisk utflukt på vårparten, hvor vi inviterer våre medlemmer (og alle som vil være med!) ut i skog og mark for å finne og lære mer om våre hjemmekjære herptiler. Tradisjonelt har vi holdt oss på Østlandet med disse utfluktene, men i 2016 dro vi ut av landet til Sverige for å finne en rekke arter vi ikke har her i Norge. Etter hvert som foreningen vokser håper vi å kunne arrangere utflukter i andre deler av landet, slik vi i 2014 utvidet med medlemsmøte i Bergen.

 

Tidligere utflukter

Slanger i vårsol 2015

9. mai var det Nesset i Bunnefjorden som var målet for utflukten. I år var vi ca 20 stk som tok turen ut i det flotte vårværet for å observere og fotografere våre lokale herptiler. Vi fant følgende arter :

Hoggorm – Vipera berus
Buorm – Natrix natrix
Firfisle – Zootoca vivipara
Stålorm – Anguis fragilis
Storsalamander – Triturus cristatus
Småsalamander – Lissotriton vulgaris

 

 

Vårutflukt til Semsvannet 2014

26. april gikk turen til Semsvannet hvor det ble funnet både hoggorm og en liten slettsnok, her er noen bilder fra turen.

 

Ormer i vårsol 2002

I mai planla vi en ekskursjon til Semsvannet i Asker. Herptilfaunaen her er spesielt rik, og med mange våryre herptiler i skogen regnet vi med å gjøre flere spennende funn. Det eneste som kunne stoppe oss var grått regnvær. Og grått regnvær ble det! En liten “hard kjerne” trosset imidlertid værgudene, og da sola etterhvert tittet frem ble det funnet både hoggorm og slettsnok.

Print Friendly, PDF & Email