Medlemsmøter


 

Medlemsmøtene på Østlandet har mange ganger blitt holdt blant flotte terrarier i Oslo Reptilpark, her fra høstmøtet 2014.

 

Møtene

I vedtektene har vi fastslått at det skal holdes to medlemsmøter i året, tradisjonelt sett har dette betydd en generalforsamling på våren (sammenfaller med den årlige utflukten) og et ordinært medlemsmøte på høsten, noen år har det også blitt holdt enda et møte andre andre steder i landet, som Bergen og Karmøy.

 

 

Tidligere møter

9. mai 2021

Online via Zoom

Nå fikk vi endelig avholdt en reell generalforsamling online, med valg av nytt styre, gjennomgang av økonomi, nytt arbeidsprogram, og et foredrag.

Foredraget ble holdt av Norges kanskje fremste veterinær på reptilsykdommer, nemlig Monica Heggelund. Hun tok opp brennaktuelle temaer med smittevern innen reptilhold og utdypet om de mest omtalte virus og sykdommer som arenavirus, nidovirus, IBD, cryptosporidium og mer.

 

4. november 2020

Online via Zoom

Generalforsamlingen i 2020 skulle egentlig avholdes 1. mai dette året, men på grunn av COVID-19 ble den utsatt på ubestemt tid, og etter hvert skjønte vi at det ble vanskelig å få dette til på et ordentlig vis.

Når høsten kom fant vi ut at vi skulle prøve å holde et vanlig medlemsmøte på nett for første gang, og det skjedde via Zoom. Her prøvde vi oss også på to foredrag, som vanlig.

Det første foredrag var ved Joe Kristoffer Partyka som tok for seg krokodillers immunforsvar.

Andre foredrag ble holdt av Pål Sørensen om slettnok og hans årelange forskning på denne noe ukjente arten i norsk fauna.

 

25.oktober 2019

Lillestrøm Kultursenter

Et av lysbildene fra Marius sitt foredrag

Kvelden før NHF Expo ble høstens medlemsmøte avholdt.

Det første foredraget ble med Thor Håkonsen som viste bilder og fortalte om sin tur til Israel på jakt etter de lokale hoggorm-artene, tøffe varaner, og mange andre spennende dyr.

Det andre foredraget ble holdt av Marius Sund. Foredraget var en introduksjon til konseptet “bioaktive terrarier”, som handler om å skape mer eller mindre naturlige økosystem i terrariene våre, med både levende planter og nedbrytere som lever i substratet.

 

26. april 2019

Scandic St Olavs Plass

Et av lysbildene fra Camilla sitt foredrag

Årets generalforsamling ble åpnet ved leder Thor Håkonsen, og valg av nytt styre ble foretatt.

Første foredrag ut var ved Erik Myhre, tidligere leder i NHF og oppdretter av bl.a. kongepyton. Han hadde et informativt foredrag oppdrett på kongepyton og hvordan han navigerer den store verdenen av mutasjoner som finnes i arten.

Andre foredrag ut var Camilla Bjerke som viste masse flotte bilder fra Florida, og snakket om jakten på både naturlige og invasive arter hun hadde her.

Print Friendly, PDF & Email