Marius Sund
Leder: Thor Håkonsen Leder i Norsk Herpetologisk Forening siden 2014 Har jobbet tett med legaliseringen av reptiler i Norge disse årene. Har privat erfaring med hold og oppdrett av reptiler fra før 2017, i hovedsak gekkoer fra Ny-Kaledonia (bl.a Kranset gekko). Hovedinteressen innen herptiler er feltherpetologi, og reiser rundt i […]

Styremedlemmer
Skrevet av Marius Sund Thigmotaksis er nok et ukjent ord for de fleste av oss, heldigvis er det ikke viktig å kunne ordet, men vi må forstå hva det betyr for reptilholdet vårt. Jeg tar med den engelske forklaringen da jeg ikke kan se det blir brukt på norsk. “Thigmotaxis: […]

Thigmotaksis og valg av riktige gjemmesteder
Slettsnoken er den sjeldneste av våre tre slangearter. På grunn av begrenset utbredelse, strenge habitatkrav og skjult levevis er det relativt få som har sett en vill slettsnok, selv blant biologer eller andre som er mye ute i skog og mark.

Vår sjeldneste slangeHvor mange arter er det på positivlisten nå? Hvorfor ble blåtungeskinken fjernet? Det er ikke alltid like lett å holde seg oppdatert, derfor har vi samlet alle endringene i positivlisten her.

Positivlisten