Daily Archives: 26. January, 2017


Stortingsmeldingen kan leses i sin helhet her: Stortingsmelding nr. 12 – Om dyrehold og dyrevelferd   Bakgrunn Bakgrunnen for at regjeringen ønsket å lage en stortingsmelding om dyrevern er at det er over 30 år siden det ble foretatt en fullstendig gjennomgang av dyrevernloven. I mellomtiden har man fått økte kunnskaper […]

Referat og utdrag av stortingsmeldingen