Marius Sund


Skrevet av Randi Duun, oversatt fra dansk av Marius Sund (med noe tilleggsinformasjon)   Vitenskapelig navn: Uromastyx ocellata Norsk navn: Pigghaleagam Engelsk navn: Ocellated Spinytail/Eyed Dabb Lizard     Introduksjon Uromastyx ocellata er aktive, små dyr som, til tross for sin størrelse, trenger stor plass. De er ikke glade i […]

PigghaleagamThor Håkonsen Leder Leder i Norsk Herpetologisk Forening siden 2014 Har jobbet tett med legaliseringen av reptiler i Norge disse årene. Har privat erfaring med hold og oppdrett av reptiler fra før 2017, i hovedsak gekkoer fra Ny-Kaledonia (bl.a Kranset gekko). Hovedinteressen innen herptiler er feltherpetologi, og reiser rundt i […]

Styremedlemmer
Skrevet av Marius Sund Thigmotaksis er nok et ukjent ord for de fleste av oss, heldigvis er det ikke viktig å kunne ordet, men vi må forstå hva det betyr for reptilholdet vårt. Jeg tar med den engelske forklaringen da jeg ikke kan se det blir brukt på norsk. “Thigmotaxis: […]

Thigmotaksis og valg av riktige gjemmesteder
Slettsnoken er den sjeldneste av våre tre slangearter. På grunn av begrenset utbredelse, strenge habitatkrav og skjult levevis er det relativt få som har sett en vill slettsnok, selv blant biologer eller andre som er mye ute i skog og mark.

Vår sjeldneste slangeHvor mange arter er det på positivlisten nå? Hvorfor ble blåtungeskinken fjernet? Det er ikke alltid like lett å holde seg oppdatert, derfor har vi samlet alle endringene i positivlisten her.

Positivlisten