Marius SundSkrevet av Marius Sund Thigmotaksis er nok et ukjent ord for de fleste av oss, heldigvis er det ikke viktig å kunne ordet, men vi må forstå hva det betyr for reptilholdet vårt. Jeg tar med den engelske forklaringen da jeg ikke kan se det blir brukt på norsk. “Thigmotaxis: […]

Thigmotaksis og valg av riktige gjemmesteder
Slettsnoken er den sjeldneste av våre tre slangearter. På grunn av begrenset utbredelse, strenge habitatkrav og skjult levevis er det relativt få som har sett en vill slettsnok, selv blant biologer eller andre som er mye ute i skog og mark.

Vår sjeldneste slange


For at ikke de kjente og kjære reptilstedene skal forsvinne kan det noen ganger være nødvendig å gjøre tiltak for å vedlikeholde de. Denne artikkelen tar for seg hvorfor dette kan være nødvendig, og hvordan det kan gjøres.

Ta vare på overvintringsplasser


Hvor mange arter er det på positivlisten nå? Hvorfor ble blåtungeskinken fjernet? Det er ikke alltid like lett å holde seg oppdatert, derfor har vi samlet alle endringene i positivlisten her.

Positivlisten