10 gode grunner til å fjerne skilpadden fra gulvet!


Det finnes mange grunner til hvorfor det tradisjonelle stueholdet er helt feil for disse skilpaddene, og hvorfor utendørshold er det beste for greske landskilpadder. Rødfotet skogsskilpadde skal heller ikke gå på gulvet av samme grunner, siden det er en tropisk art skal den ikke holdes utendørs, men heller i et ordentlig innredet terrarie eller rom. Vi skjønner at å holde skilpadder innendørs på stuegulvet har vært måten de gjerne har blitt holdt i mange år, og det kan komme overraskende på mange som har vokst opp med skilpaddehold at dette ikke er en grei måte å holde de på, og det er derfor vi prøver å nå ut med denne informasjonen.

I denne artikkelen har vi også fått kommentarer fra Monica Heggelund, en svært dyktig og erfaren reptilveterinær, som har behandlet mange skilpadder med blant annet disse problemene.

Man får kanskje mye sollys inn vinduene, men all den livsviktige UVB-strålingen stoppes av glasset. Foto: Camilla Bjerke

 

1. Kald trekk

Luftsirkulasjon er viktig i hus, dette skjer ofte i form av kald trekk langs gulvet. Skilpadder og andre reptiler er svært følsomme for slik trekk, og det fører ofte til luftveisinfeksjoner, som kan bli kroniske.

 

2. Støv

Selv med hyppig støvsuging vil dette være et problem for skilpaddene som bor nede på gulvet, hvor støvet først samler seg og virvler rundt. Støvet skader blant annet luftveiene.

“Kald trekk og støv kan gi både øyebetennelser og luftveisinfeksjoner hos skilpadder som går løs på gulvet”

-Monica Heggelund

 

3. Luftfuktighet

For de rødfotede skogsskilpaddene er det helt åpenbart at det blir feil luftfuktighet på et stuegulv, i forhold til de fuktige skogene i Sør-Amerika, men også den greske landskilpadden er knyttet til et klima hvor det finnes en del fuktige mikroklima. Spesielt for unge skilpadder er tilstrekkelig høy luftfuktighet veldig viktig, da lav luftfuktighet ofte knyttes til pyramidering i ung alder.

“Det er nesten alltid for tørt i norske hjem i forhold til hva landskilpadder skal ha. I en innhegning kan det reguleres. For lav luftfuktighet gir kronisk dehydrering. Dette kan gi nyresvikt, øyeproblemer og misdannet skall.”

-Monica Heggelund

 

4. Underlag

Skilpadder elsker å grave, så mye at de blir stresset av å ikke kunne grave, man ser de ofte gå langs veggene i hus og skrape. De vil også grave seg ned for å regulere fuktighet og temperaturer, hvilket blir umulig for dem å gjøre dersom underlaget er gulv. Ved å kunne grave så vil det også slite på klørne slik at de ikke blir for lange.

“Skilpaddens naturlige bevegelsesmønster er ikke mulig på glatt gulv, og jeg ser jevnlig kroniske feilstillinger av bena som et resultat av dette ugunstige underlaget”

-Monica Heggelund

 

Greske landskilpadder, spesielt unge, graver seg velvillig ned i dypt substrat. Foto: Marius Sund

 

5. Hygiene

Skilpadder gjør fra seg hvor som helst, og i et stort hus kan det være vanskelig å få med seg raskt nok. Har man andre kjæledyr eller barn kan dette være et stort problem.

Avføringen til skilpadder kan være forholdsvis bløt, og vil synke inn i parkett, tepper og riper i gulvet. Det er gjennom tarmen at reptiler kan skille ut salmonella, og dersom man har andre kjæledyr eller små barn som krabber på gulv så blir dette fort en potensiell smittekilde.

 

6. Spiser på ting

Det finnes mye rart i skilpaddehøyde i et hus, alt fra ledninger til tepper, og ingenting er bra for skilpaddene å tygge på. Andre ting som kan være potensielt farlige er kan være smårusk som skruer, knapper, smuler og hår. Faktisk kan et enkelt hårstrå gjøre ganske mye skade dersom det surrer seg rundt beina på skilpadden, eller i verste fall at de svelger det og setter seg fast i tarmen.

 

7. Temperatur

Skilpadder, som andre reptiler, er avhengige av omgivelsene sine for å justere sin kroppstemperatur. De har en foretrukket kroppstemperatur og beveger seg inn og ut av sollys, eller over og under bakken, for å regulere seg opp eller ned til denne temperaturen. I et utendørs hegn skjer dette på samme måte som i naturen, og i et terrarie gjenskaper man det ved å bruke varmelamper, og å ha dypt gravesubstrat. Man kan prøve å oppnå noe av dette ved å ha en varmelampe hengende over gulvet, men punkt 1 og 4 vil skape problemer her.

“Uten å gjøre om hele huset til en skilpaddeverden, med rett temperatur over det hele, er det ingen måte vi kan gi gode nok temperaturbetingelser for skilpadden når den går løs inne. Den vet ikke sitt eget beste, og kan velge gjemmested fremfor rett temperatur selv om den har en lampe tilgjengelig.”

-Monica Heggelund

 

8. Fysisk skade

Skilpadder har ikke nødvendigvis noen forståelse for hvordan de skal forholde seg til trapper, og det er ikke ukjent at skilpadder har ramlet ned trappetrinn før. Er man riktig uheldig kan skilpadden få fatale skader av slike fall.

Skilpadder er også ganske sterke, og de kan velte ned ting som kan falle over dem og også forårsake mye skade.

 

9. Stress

Å bli hindret fra å grave og andre naturlige atferder knyttet til levevis skaper naturligvis stress, men i tillegg vil stresset med mennesker som beveger seg rundt i huset hele tiden også kunne påvirke de i stor grad. De er vant til et relativt rolig liv gressende rundt i skog og mark.

“Vi har, på skilpaddemottaket Landskilpadde.no, fått inn skilpadder som har blitt beskrevet som aggressive, som biter etter tær, og angriper. Disse har gått på stuegulv, og når de ankommer mottaket får de gå utendørs i stort hegn, da slutter alle disse angivelig aggressive adferdene.”

-Marius Sund

“Våre gulv ligner ikke på noen måte bakken der skilpaddene bor i naturen, og selv om skilpadder virker rolige på utsiden er det ikke naturlig for dem at vi går rundt dem hele tiden. Dette skaper kronisk, indre stress som gjør dem mer utsatt for en rekke sykdommer.”

-Monica Heggelund

 

10. Lys

Skilpadder i naturen blir utsatt for UV-lys fra sola står opp til sola går ned. Strålene fra sola vil hjelpe skilpadden å ta opp kalsium i kroppen og få en sunn og god vekst på både skjelett og skall. Det er viktig at man i fangenskap gjenskaper dette ved å tilby skilpadden enten godt UVB-lys fra gode produkter, eller ha skilpadden i utehegn på sommerhalvåret.

Det vil være helt umulig å tilby skilpadden dette dersom du bare har den gående løs på gulvet. Det er mange som forsøker å løse dette med å ha et hjørne hvor skilpadden har varmelampe og UV-lys, men med mindre skilpadden tilbringer 90% av tiden sin løs på gulvet under dette lysoppsettet så vil den på langsikt ikke være godt nok.

Lysmengde er også viktig for trivsel, og de fleste stuer er veldig mørke i forhold til hva lysmengden ute i naturen er.

“Lys” er et vidt begrep, og når vi snakker om reptiler er det både UV-strålene og styrken på det synlige lyset som er viktig. Uten tilstrekkelig UV-lys, får de metabolsk bensykdom. Uten tilstrekkelig synlig lys, reguleres ikke hormoner fra hypofysen slik de skal. Det blir som en kronisk “mørketids depresjon”. Betydningen av dette er kraftig undervurdert, og ofte vil en endring i lysoppsettet gjøre at dyrene fremstår som mye livligere. Det er først når man ser det, at man forstår hvor unormalt rolige de har vært.”

-Monica Heggelund

 

 

Avsluttningskommentar fra Monica:

“Det finnes ingen gode unnskyldninger for å ha skilpadden gående løs i huset. Vi må i stedet sørge for store nok innhegninger når vi må ha dem innendørs. Ved å ha stor innhegning med god og variert innredning, vil ikke skilpadden ha “behov” for å gå løs for å få beveget seg og for å få mentale stimuli. Alle skilpadder som går mye løs inne vil over tid utvikle plager og sykdom. Det er en misoppfattelse å tro noe annet.

 

Foto: Marius Sund

 

Skrevet av Marius Sund, Camilla Bjerke og Monica Heggelund

 

Print Friendly, PDF & Email