Påmeldingsskjema for NHF Expo for medlemmer


  Bedriften/selgerens informasjon:

  Navn på bedrift/selger

  Kontaktperson (navn på ansvarlig)

  Gateadresse

  Postnummer

  Poststed

  Land

  Telefonnummer

  Epost

  Hjemmeside

  Informasjon om stand:

  Formål med stand
  InformasjonsstandSalg av reptiler (skriv i tekstboksen nederst hvilke arter)Salg av virvelløse hobbydyrSalg av levende fôrdyrSalg av frossenfôrSalg av reptilutstyrAnnet (presiser i teksboksen nederst)

  Antall bord (180x75 cm)

  Medhjelpere

  Behov for strøm
  Ja (50 kr)

  Jeg godkjenner herved at navn, hjemmeside, epost, og formål med stand kan publiseres gjennom NHF sine kanaler

  Regler for utstillere på NHF Expo

  1. Kun dyr som er lovlig å holde i Norge (jmf forskrift av 15.08.2017) er tillatt på messen.

  2. Alle selgere plikter å legge ved skriftlig grunnleggende informasjon om holdet av arten ved salg, eksempelvis NHF's egne forenklede faktaark.

  3. Alle selgere plikter å tilse at følgende informasjon (i form av oppdretterbevis / egenerklæringsskjema) følger hvert individ, dette skal signeres og leveres på messen:

   1. Vitenskapelig navn

   2. Norsk navn

   3. Kontaktinformasjon for oppdretter

   4. Kontaktinformasjon til foreldredyrenes oppdrettere (om mulig)

   5. Fødselsdato

   6. Kjønn (om mulig)

   7. Dato for overlevering

   8. CITES status (dersom dyret er liste II)

  4. Dyr som åpenbart er stressede skal tas bort fra bordet og plasseres et egnet sted slik at de ikke forstyrres av de besøkende.

  5. Dyr som viser tegn til sykdom eller tydelig nedsatt livskvalitet skal ikke tas med på messen. Arrangøren kan pålegge utstiller å fjerne dyr fra bordet ved mistanke om sykdom

  6. Det er ikke tillatt å håndtere dyrene utenfor sin beholder under messen. Dersom ompakking er strengt nødvendig skal arrangøren kontaktes.

  7. Alle dyr skal oppbevares individuelt i egnede bokser.

  8. Boksene skal kun ha innsyn fra én side

  9. Dyrene skal kunne snu seg uten problemer i boksen ved normal kroppsstilling

  10. Boksens korteste side, eller minste diameter, skal være minst 1.5X dyrets lengde (nese til kloakkåpning) for øgler,  0.3X totallengden av slanger og 2X skallengden til skilpadder. Høyden skal være tilpasset dyrets totalstørrelse.

  11. Beholderen skal inneholde trygghetsskapende innredning som også muliggjør transport og tilpasset arten med tanke på fuktighet, temperatur og levevis (akvatiske skilpadder holdes akvatisk, semiakvatiske skilpadder holdes på fuktig substrat og terrestriske dyr på et dertil egnet substrat)

  12. Dersom arten krever andre temperaturer enn 21-27C skal det være måleutstyr og reguleringsmulighet for dette.

  13. Det er strengt forbudt å riste eller banke på boksene

  14. Ingen levende pelsdyr et tillatt i lokalet

  Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise utstillere eller besøkende som ikke retter seg etter disse reglene.

  Jeg godkjenner herved at jeg har lest og akter å følge NHF sine regler for messen

  Har du noe tilleggsinformasjon eller spørsmål kan de fylles ut nedenfor

  Print Friendly, PDF & Email