Buorm


Vitenskapelig navn: Natrix natrix

Engelsk navn: Grass snake, water snake, ringed snake

Alternative norske navn:

 

Norges lengste slange!

Buormen finnes over mesteparten av Europa, og i Norge kan man finne den i lavlandet i Sørøst-Norge og langs Sørlandskysten. Buormen når en imponerende lengde på 100-135cm, og kan ha en variasjon av farger mellom mørkegrå, lysegrå, brungrå, svart og olivengrønn. Stort sett er den lett gjenkjennelig pga de lyse flekkene den har bak “ørene”, selv om det av og til finnes individer som mangler disse flekkene.

Er den farlig for folk?

Buormen er ikke farlig for folk! Buormen produserer ikke gift slik som hoggormen, og et bitt fra disse er relativt harmløst. Buormen er i tillegg kjent for å ikke være en spesielt aggressiv slange, og biter sjeldent når den blir plukket opp. Dersom buormen føler seg truet, så vil den derimot skille ut en fryktelig vond lukt fra kloakken, og denne lukta setter seg godt fast på både hender og i klær. Buormen kan også spille død, hvor den da legger seg på ryggen, åpner munnen og spiller et ganske så dramatisk skuespill.

Ettersom buormen ikke utgjør noen trussel for folk og husdyr, så er det ingen grunn til å ta livet av eller fjerne individer vekk fra tomten din. Buormen er et “nyttedyr”, da de kan holde gnagerpopulasjoner i sjakk.

 

En buorm som spiller død. Foto: Kjeld Henrik Ophus

 

Kjappe fakta om buormen

  • Amfibier og fisk er favorittmaten til buormen og er dermed vanlig å finne langs innsjøer og våtmarksområder. De er også glimrende svømmere!
  • I motsetning til de andre 4 frittlevende reptilene vi har i Norge som føder levende unger, så legger buormen faktisk egg. Det er vanlig å finne et kull egg i f.eks kompostdynger.
  • Buormen har runde pupiller, ikke vertikale slik som hoggormen.
  • De kan bli 20 år gamle.

 

Våre artikler om buormen

(kommer)

Print Friendly, PDF & Email