Epirus, Hellas – Reisebrev


Epirus, Hellas

Parga er en idyllisk liten by som ligger på nord-vestkysten av Hellas. Om sommeren er den et yndet reisemål for solhungrige ferierende, mens på våren er den et populært mål for herptilinteresserte fra hele Europa. Norske medlemmer av NHF har reist hit i over 20 år, med stort hell. Personlig snakker jeg alltid varmt om området, som var mitt første reisemål for “herping” i Europa, dette var tilbake i 2011 og var en kombinert ferietur med familien. Målet ble valgt etter gode tips av folk som hadde vært i området tidligere, her finnes nemlig en av vår norske hoggorms nære slektninger, Sandhoggormen (Vipera ammodytes). Sandhoggormen er ikke det eneste som finnes her, innenfor 1-2 timer kjøring så finner man et 30-talls forskjellige herptiler. Under vil man finne en del bilder som er tatt av arter vi har funnet på våre 3 turer til området i 2011, 2012 og 2013 – reisefølget har vært følgende Are Hogner (2011), Espen Knutsen (2012 og 2013) og Dr. Martin Malmstrøm (2013). Et annet flott reisemål for herping i samme området er Korfu, som vi besøkte i 2012 samtidig som vi har i Parga.  Korfu ligger ca 2,5 time (inkludert ferge) fra Parga.

Over ser du et kart over regionene Epirus, som inneholder Parga og fjellområdene østover. Stedene nevnt under er merket av på kartet

Grunnen til at Parga er et populært sted er nok hovedsaklig Lake Kalodiki, som er et stort sumpområde rett vest for Parga (ca 10 km). Dette området er fullt av liv. Alt fra fulger og herptiler til større patterdyr som mår, sumpbevere og villsvin.  Lenger oppe i fjellene over Ioannina og Metsovo finnes ulv og bjørn.

Kalodiki i morgentåke

Området rett nord for Kalodiki

Are leter etter slanger rett ovenfor Kalodiki

 

De artene vi absolutt har sett mest av i dette området, neste som vanlig i Hellas, har vært skilpadder. Både sumpskilpadder (Mauremys rivulata og Emys orbicularis) og landskilpadder (Testudo hermanni boettgeri og Testudo marginata). Skilpadde har vi stort sett funnet i (sumpskilpaddene) og rundt (landskilpaddene) Kalodiki-sumpen. Men også på Korfu, hvor vi har funnet Gresk landskilpadde og Balkansumpskilpadde (M. rivulata)

Emys orbicularis

Mauremys rivulata

Testudo hermanni boettgeri

Testudo hermanni boettgeri – Gresk Landskilpadde

Testudo marginata – Bredrandet landskilpadde

Testudo marginata

Dr.Martin fjerner flått fra en landskilpadde

 

I antall så er amfibiene også høyt oppe på listen – damfrosken er dog ikke så lette å studere da de er lette å skremme og forsvinner ut i vannet i lange hopp. Amfibieartene vi har funnet i området er :

 • Damfrosk – Pelophylax ridibundus (Kalodiki)
 • Epirus Damfrosk – Pelophylax epeiroticus (Kalodiki)
 • Grønn trefrosk – Hyla arborea (Noen kilomter øst for Kalodiki
 • Gulmaget klokkefrosk – Bombina variegata (Metsovo)
 • Vanlig padde – Bufo bufo (hele området)
 • Ildsalamander – Salamandra salamandra (Metsovo)
 • Liten vannsalamander – Lissotriton vulgaris (Metsovo)
 • Makedonsk vannsalamander – Triturus macedonicus (Kalodiki)

 

Pelophylax ridibundus

Hyla arborea

Bombina variegata

Her er vi oppe i Metsovo, på ca 800 moh og leter etter ildsalamandre. 5 grader og vått.

Salamandra salamandra

Salamandra salamandra

Triturus macedonicus

Stien rundt Kalodiki er ikke alltid like tørr..

Av øgler har vi sett 8 arter (inkludert Korfu), men mange flere finnes for den som konsentrerer seg i større grad for disse en det vi gjør

Artene vi har sett er :

 • Stellagam – Stellagama stellio (Korfu)
 • Stålorm – Anguis fragilis (Kalodiki)
 • Scheltopusik – Pseudopis apodus (alle områder)
 • Europeisk halvfingergekko – Hemidactylus turcicus (Parga)
 • Dalmatisk algyroide – Algyroides nigripunctatus (Parga, Kalodiki, Korfu)
 • Balkanfirfisle – Lacerta trilineata (Korfu, Kalodiki)
 • Murfirfisle – Podarcis muralis (Ioannina)
 • Balkanmurfirfisle – Podarcis taurica (Kalodiki)

 

Stellagama stellio

Pseudopis apodis

Hemidactylus turcicus

Algyroides nigripunctatus

Lacerta trilineata – ungdyr

Lacerta trilineata – voksen

Podarcis muralis

Podarcis taurica

For egen del, så er det alltid slangene som trekker mest og da spesielt hoggormene – og det finnes selvsagt i dette området. Hele to hoggormarter finnes, den ene i umiddelbar nærhet av Parga mens den andre må man kjøre opp i Pindos-fjellene for å finne (Vipera ursinii)

Artene vi har funnet på våre turer er :

 • Ormeslange – Typhlops vermicularis (Kalodiki)
 • Firlinjesnok – Elaphe quatturolineata (Kalodiki)
 • Balkanpiskenok – Hierophis gemonensis (Kalodiki)
 • Østlig Øglesnok – Malpolon insignitus
 • Buorm – Natrix natrix persa (Kalodiki, Ammoudia, Korfu)
 • Rutesnok – Natrix tesselata (Kalodiki, Ammoudia, Ioannina)
 • Dahls Piskesnok – Platyceps najadum (Kalodiki)
 • Sandhoggorm – Vipera ammodytes (Kalodiki, Korfu)

 

Elaphe quatturolineata – ungdyr

Elaphe quatturolineata – ungdyr


Elaphe quatturolineata –
voksen

Hierophis gemonensis

Natrix natrix persa

Natrix natrix persa

Natrix tesselata

Vipera ammodytes – Kalodiki

Vipera ammodytes – Kalodiki

Vipera ammodytes

Vipera ammodytes

Vi har prøvd flere reiseruter til Parga, en har vært å fly til Korfu og ta ferja over til fastlandet og så kjøre til Parga – men vi ender nok med at beste løsninge er å fly til Preveza og så kjøre ca 1,5 timer opp til Parga fra der. Skulle noen ha spørsmål om området eller ønsker å dra dit – send meg gjerne en mail om det er noe dere lurer på : thor@thorhakonsen.com

-THOR HÅKONSEN-

Print Friendly, PDF & Email