Norges første skilpaddemottak


Tekst: Espen Knutsen

 

 

 

landskilpadde_10

Foto: Thor Håkonsen, Undertegnede i Hellas med en skilpadde funnet langs stien.

 

Landskilpadde.no startet opp som et verktøy for skilpaddeeiere i Norge, med den filosofien at man bruker naturen som mal for optimalt hold av skilpadder i fangenskap. For å få mest mulig informasjon om hvordan skilpadder lever i sitt naturlige habitat, har vi årlige turer til blant annet Hellas og Tyrkia for egenhendig å kunne dokumentere de ulike habitatene, mikroklima, kosthold, bevegelsesmønster og adferd. Disse turene har blitt dokumentert med bilder og enkle feltmålinger som vekt, lengde, bredde, høyde, antall individer innenfor et gitt område osv. I løpet av noen år med disse feltstudiene følte vi oss klare for å lage en nettside med lettlest og forståelig informasjon der vi skriver hvordan skilpaddene lever i naturen. Vi er på ingen måte eksperter, utdannede biologer (selv om en av oss prøvde seg på biologistudier på UiB etter endt videregående skole) eller veldig erfarne skilpaddeholdere. Vi er bare over snittet engasjerte i skilpadder, deres velferd og levesett.

 

Leopardskilpadden som skulle bli starten på et stadig voksende skilpaddemottak.

Foto: Marius Sund, Leopardskilpadden som skulle bli starten på et stadig voksende skilpaddemottak.

 

Starten på prosjektet

 

Grunnet pelsdyrallergi fikk undertegnede tillatelse til hold av èn leopardskilpadde i 2010. Etter en kjapp forklaring til mitt lokale Mattilsyn om at de ikke bør gå alene et helt liv, fikk jeg tillatelse til to individer. Interessen for skilpadder vokste, og spesielt da jeg mistet den ene i sykdom, bestemte jeg meg for å gå dypere inn i skilpaddehold. Å finne informasjon med rot i hvordan de ulike artene lever i naturen fant jeg utfordrende. Jeg ville ikke ha leopardskilpadden min gående på aviser eller fyringspellets- til tross for at mange “erfarne” utenlandske skilpaddeeiere brukte dette som underlag. (Det finnes selvfølgelig mange dyktige skilpaddeeiere og oppdrettere, men dessverre overflommes nettet av velmenende men dessverre uvitende mennesker med stor overbevisningsevne)

 

Foto: Marius Sund, Landskilpadde i naturalistisk terrarie, med vekster hentet fra norsk natur.

Foto: Marius Sund, Landskilpadde i naturalistisk terrarie, med vekster hentet fra norsk natur.

 

I dag er Google likestilt med fakta for mange. Jeg så med frustrasjon på hvor dårlig den tilgjengelige informasjonen var med tanke på kosthold, temperatur, fuktighet, kalk, UV-belysning, terrarier og, for de artene som krever det; dvaling. Å studere hvordan de ulike artene har levd i sitt unike habitat i millioner av år fant jeg som eneste løsning på hvordan man kan holde dem korrekt som hobbydyr.

De fleste vet at hold av reptiler i dette landet er forbeholdt allergikere, og da er det skilpadder, spesielt landskilpadder det blir gitt tillatelse til. Den offisielle grunnen, i allfall den mest plausible grunnen for et generelt forbud mot hold av herptiler i Norge, er dyrevelferd. At man til tross for dette får tillatelse til hold av ètt individ, uten noen form for krav til kunnskap, terrariestørrelse eller kostholdsplan, er, fra vårt ståsted, merkelig. Hadde dyrevelferd vært en reell grunn for forbudet, hadde man fått tillatelse, og krav om, hold av minst to individer, krav om terrariestørrelse, kostholdsplan, dvalemuligheter og en “backup” i tilfelle, eller når, man blir lei av skilpadden. Det siste her er det landskilpadde.no nå har tatt tak i.

 

Foto: Marius Sund, På mottaket finnes det alt fra de mindre europeiske landskilpaddene, til store afrikanske sporeskilpadder, som denne. Alle får muligheten til å nyte de naturlige UV-strålene og finne sin egen mat i spesialtilpassede utehegn.

Foto: Marius Sund, På mottaket finnes det alt fra de mindre europeiske landskilpaddene, til store afrikanske sporeskilpadder, som denne. Alle får muligheten til å nyte de naturlige UV-strålene og finne sin egen mat i spesialtilpassede utehegn.

 

Nettsiden starter opp

 

Etter oppstart av nettsiden vår, fikk vi til stadighet henvendelser fra publikum om omplassering av skilpadder- både lovlig og ulovlig holdte individer. Det ble en utfordring å prøve å finne gode hjem til alle disse, selv om vi etterhvert hadde fått et lite nettverk av skilpaddeeiere, både med og uten tillatelse. De fleste som ville omplassere skilpadden sin, satte imidlertid dyrets ve og vel fremfor å tjene penger på å selge dyret. De visste også at om deres skilpadde havnet hos personer uten tillatelse til hold, ble dyret regnet som ulovlig i Norge, med avliving som verste konsekvens om den ble beslaglagt. Vi fikk derfor spørmål om ikke vi kunne ta i mot deres skilpadder, noe som selvfølgelig ikke var mulig. Etter at henvendelsene ble flere og flere, bestemte vi oss for å gjøre noe. Vi lagde en driftsplan og kontaktet vårt lokale Mattilsyn med det formål om å få godkjent noe så uvanlig som et skilpaddemottak.

 

Oppgradering av prosjektet

 

Høsten 2014 søkte vi om dispensasjon fra forbudet mot hold av reptiler. Selv om troen på å få dette gjennom var liten, var håpet og viljen der. Mot alle odds fikk vi prosjektet godkjent! Dette står nå i undertegnedes navn og ansvar. Grunnen til at jeg personlig fikk denne tillatelsen, var at det lettet arbeidet både for Mattilsynet og oss, da jeg fra før hadde tillatelse til skilpaddehold.

Vi har nå altså fått godkjent et mottak der beslaglagte eller uønskede dyr får en ny sjanse. Alternativet til skilpaddene har i verste tilfelle vært avliving. Flere av skilpaddene som kommer til oss har vært utsatt for feil hold gjennom mange år og trenger derfor veterinærhjelp. De går i karantene i et godkjent karantenerom frem til de er friskmeldte, og blir etter dette plassert i artstilpassede innhegninger og terrarier. Hos oss lever de under gode forhold med tanke på kosthold, UV-belysning, areal, fôring, temperatur og fuktighet. Målet med prosjektet er på sikt å kunne åpne opp for publikum og lære andre om disse fantastiske dyrene.

 

Foto: Marius Sund, I den europeiske innhegningen har skilpaddene tilgang til en dam med friskt vann, den brukes flittig til både bading og drikking. Noen er mer engasjert enn andre og dypper gjerne hele hodet nedi for å drikke..

Foto: Marius Sund, I den europeiske innhegningen har skilpaddene tilgang til en dam med friskt vann, den brukes flittig til både bading og drikking. Noen er mer engasjert enn andre og dypper gjerne hele hodet nedi for å drikke…

 

De fleste som har tillatelse til hold av skilpadder i Norge, har til nå hatt kun èn enkelt skilpadde. Dette ser vi heldigvis en endring på. Den generelle kunnskapen og bevisstgjøringen med tanke på kosthold, terrarie, fuktighet, UV-belysning og alt det andre som følger med hold av skilpadder ser vi en endring på i positiv retning. Mange har blitt flinkere til å undersøke grundig hvordan skilpadder skal holdes før de kjøper.

Vi i landskilpadde.no håper at vi kan gjøre en forskjell for individer. Vår filosofi er at alle skilpadder skal kunne leve et godt liv, enten hos oss eller hos flinke mennesker som bryr seg om dyrene sine.

Både lokalene, driften og loggføringen vår er godkjent av Mattilsynet. Med drift og loggføring menes innkomstskjema på hvert dyr, karantenelogg dag for dag og ukelogger i karantenetiden. I tillegg føres det sykdomslogger og veterinærplan for de dyrene som er syke.Vi har jevnlige inspeksjoner av Mattilsynet der de ser på dyreholdet og loggføringen. Vi holder for øyeblikket på med fotodokumentasjon av hvert individ. Dette for vår egen del for å ha kontroll på individene, samt ved eventuelt tyveri av individer eller ved tvilstilfeller om eierskap.

Måten vi har drevet dette prosjektet på er med frivillig innsats og privat økonomi. Etter hvert innser vi at utgiftene blir såpass store at vi trenger økonomisk hjelp. Vi holder derfor på å starte en forening med det spennende navnet landskilpadde.no. Håpet er at vi kan få sponsorer, både private og bedrifter, til dette unike prosjektet. Tilknytning til Grasrotandelen er også et ledd i den økonomiske planen.

 

Foto: Marius Sund, En voksen leopardskilpadde utnytter kveldssolen til å spise favorittretten: gress.

Foto: Marius Sund, En voksen leopardskilpadde utnytter kveldssolen til å spise favorittretten: Gress.

 

Hvem står bak landskilpadde.no?

 

Undertegnede ytret sin frustrasjon over dårlig skilpaddeinformasjon til daværende Rogalending og felles reptilinteressert, nåværende Akershusing og leder i NHF, Thor Håkonsen. Thor har etterhvert blitt en anerkjent og profilert fotograf, med flere prosjekter på merittlisten. Mange har kanskje boka “herptiler” av Remi Andersen hvor Thor har fotografiene. Han har en database av herptiler fra hele verden, bilder tatt i private hjem, i dyreparker i inn-og utland og bilder tatt i felten i flere land. Det var Thors ide å lage nettsiden. Her kunne vi skrive lettlest fakta som var enkle å følge for de fleste. I tillegg skulle siden være på norsk og med referanser man ikke kan diskutere med- naturen selv! I januar 2015 var vi så heldige å få med oss tidligere reptilansvarlig i Kristiansand Dyrepark, Marius Sund. Marius er over snittet engasjert og kunnskapsrik når det kommer til herptiler, og har blant annet laget den etterhvert berømte hoggormplakaten (Bli med i hoggormens venner på facebook for mer informasjon om denne) Selv har jeg vel presentert meg nok i denne teksten.

 

Har du bidrag?

 

Om du føler du har noe å bidra med faglig, setter vi pris på gode råd, erfaringer og tips hva gjelder skilpadder. Vi er også veldig glade for bidrag av den økonomiske sorten- hver krone teller for skilpaddene! Om alle medlemmene gir kun kr. 10,- hver, kan vi få behandlet flere individer hos dyrlegen, kjøpt nye UV-lamper eller laget enda større innhegninger. Gir alle medlemmene kr. 100,- hver… Det hadde blitt en sum vi kan kjøpe enda et stort drivhus for eller lage et rovdyrsikkert uteområde! Bli gjerne med i landskilpadde.no på facebook og tips venner og kjente som har skilpadder, om nettsiden vår. Vi håper å bli flinkere på det vi gjør, studere flere arter i naturen og utvide vårt nettverk verden over med dyktige og erfarne chelofile som oss selv!

 

For bidrag kan kontonummer 3201 45 09258 brukes.

 

Skilpaddene takker for alle bidrag!

 

Du finner oss her: http://www.landskilpadde.no

 

Print Friendly, PDF & Email