UkategorisertSkrevet av Randi Duun, oversatt fra dansk av Marius Sund (med noe tilleggsinformasjon)   Vitenskapelig navn: Uromastyx ocellata Norsk navn: Pigghaleagam Engelsk navn: Ocellated Spinytail/Eyed Dabb Lizard     Introduksjon Uromastyx ocellata er aktive, små dyr som, til tross for sin størrelse, trenger stor plass. De er ikke glade i […]

Pigghaleagam

Thor Håkonsen Leder Leder i Norsk Herpetologisk Forening siden 2014 Har jobbet tett med legaliseringen av reptiler i Norge disse årene. Har privat erfaring med hold og oppdrett av reptiler fra før 2017, i hovedsak gekkoer fra Ny-Kaledonia (bl.a Kranset gekko). Hovedinteressen innen herptiler er feltherpetologi, og reiser rundt i […]

Styremedlemmer


  40 års ventetid er nå over. 40 år med et forbud som har vært særdeles lite fundert i vitenskap og fakta. NHF ser på dette som en seier for dyrevelferd og ikke minst en seier for nettopp reptilene som dyregruppe, som nå kan komme frem i lyset slik at […]

Reptiler er endelig lovlige i Norge!
Stortingsmeldingen kan leses i sin helhet her: Stortingsmelding nr. 12 – Om dyrehold og dyrevelferd   Bakgrunn Bakgrunnen for at regjeringen ønsket å lage en stortingsmelding om dyrevern er at det er over 30 år siden det ble foretatt en fullstendig gjennomgang av dyrevernloven. I mellomtiden har man fått økte kunnskaper […]

Referat og utdrag av stortingsmeldingen