Reptiler er endelig lovlige i Norge!


 

40 års ventetid er nå over. 40 år med et forbud som har vært særdeles lite fundert i vitenskap og fakta. NHF ser på dette som en seier for dyrevelferd og ikke minst en seier for nettopp reptilene som dyregruppe, som nå kan komme frem i lyset slik at man kan få fjernet det stigma som mange av disse dyrene har fått, for det nemlig ikke slik at det bare er lyssky og tatoverte individer som holder disse dyrene. Blant reptileiere finner man lærere, leger, barnehageassistenter og havnearbeidere. Felles for alle disse er at de har en genuin interesse for denne dyregruppen i stedet for fisk eller katt. Vi er nå glade for at også vi kan få snakke åpent om vår interesse og få vist frem våre flotte terrarier og dyr, uten av dyrene risikerer å ende i en fryser.

– Thor Håkonsen, Leder i NHF

Pasningsveiledninger

Norsk Herpetologisk Forening jobber med å sammenfatte pasningsveiledninger (faktaark) på alle de 19 reptilartene som nå er lovlige. Dette arbeidet er tidkrevende, så ikke alle er klare ved lovendringen, men vi lover å publisere alle her på nettsidene så fort som mulig! Følg oss på facebook for å bli oppdatert når vi legger ut nye faktaark, eller følg med på denne siden: Positivlisten

 

Informasjon fra myndighetene

Mattilsynet har laget en oversikt over vanlige spørsmål rundt lovendringen, denne anbefaler vi alle å lese gjennom. Et par viktige ting som besvares her er blant annet litt om CITES-regelverket og hvordan man skal forholde seg til deg, og Mattilsynets dokumentasjonsskjema for dyr, som alle bør fylle ut. Dette gjelder både for de som har individer som fantes i landet før 15. august 2017, og for dyr som kommer inn eller omsettes etter lovendringen.

Her får du vite mer om reptilene som blir lovlige 15. august – Mattilsynet

 

Miljødirektoratet har også gått ut med informasjon om import av reptiler, og spesielt relatert til CITES-dyr. Det som er viktig å vite om CITES i forhold til positivlisten er at 12 av artene er CITES liste II, noe som betyr at disse krever spesielle eksporttillatelser for å kunne lovlig importeres til Norge. Forsøkt import av dyr uten disse tillatelsene kan få alvorlige konsekvenser, for dyr og eier. Derfor er det veldig viktig å sette seg godt inn i dette regelverket før man skal importere et reptil. Vi anbefaler heller å ha litt is i magen, og vente på norsk oppdrett, det vil dukke opp rundtom i landet innen rimelig tid.

Nye regler om innførsel av reptilarter fra 15.august – Miljødirektoratet

Print Friendly, PDF & Email