Faktaartikler


I Norge ser det ut til at vi har en svært høy andel melanistiske buorm og spesielt hoggorm, men at sorte firfisler er mer sjeldne. Vi tror at det er forskjell mellom regioner. Nå ønsker noen norske herpetologer å systematisere dette for publisering etter at herptilsesongen 2020 er ferdig.

Kartlegging av melanistiske reptiler i Norge


Slettsnoken er den sjeldneste av våre tre slangearter. På grunn av begrenset utbredelse, strenge habitatkrav og skjult levevis er det relativt få som har sett en vill slettsnok, selv blant biologer eller andre som er mye ute i skog og mark.

Vår sjeldneste slange


Folk flest har nok en viss formening om hvordan hoggormen ser ut. At den er brun eller grå, med et karakteristisk sikksakkmønster langs ryggen, er nok allmenn viten for de fleste som liker natur og friluftsliv. Men er det virkelig så enkelt?

Et mangfold av hoggormvarianterHuggormen er for mange kanskje skummel, men hvor mye vet du egentlig om dens levevis? Her får du vite hvordan den lever og formerer seg, hva den spiser, og hva som skjer om man blir bitt. I tillegg får du vite litt om hvilken forskning som er gjort på huggorm.

Huggormliv og forskning