Daily Archives: 12. January, 2017


Folk flest har nok en viss formening om hvordan hoggormen ser ut. At den er brun eller grå, med et karakteristisk sikksakkmønster langs ryggen, er nok allmenn viten for de fleste som liker natur og friluftsliv. Men er det virkelig så enkelt?

Et mangfold av hoggormvarianter