Daily Archives: 17. January, 2017


Mai 2015 dro vil til regionen Thrace i nord-østre Hellas for å lete etter Europas største hoggorm. Ottomanhoggormen kan bli opp til 120cm lang og finnes kun i Europa i et lite område helt på grensen mot Tyrkia

Thrace, Hellas – mai 2016