Bør jeg mate slangen i terrariet?


Det finnes en seiglivet myte ute blant reptileiere både i Norge og i utlandet som går ut på at slanger bør flyttes i en egen boks utenfor terrariet når den skal få mat. Idèen bak dette er to ting: at slangen ikke skal forbinde terrariet med fôring og bite dersom du stikker hånda inn, samt at det er farlig for slangen å svelge litt bunnsubstrat.

Denne artikkelen er her for å fortelle deg at dette er rett og slett ikke sant, og vi skal gå litt i dybden som forklarer hvorfor denne metoden faktisk er potensielt skadelig for din slange.

 

Slanger i matmodus

Før vi går inn i detaljene rundt det å flytte slangen for å mate den, så skal vi fortelle litt om hvordan slangens jaktatferd faktisk fungerer.

Slanger er sky og opportunistiske bakholdsangrepjegere, hvilket betyr at de vil finne seg en plass i terrariet og bare vente på at maten løper forbi. Slanger i naturen vil for eksempel kunne lukte seg frem til små dyretråkk som blant annet små pattedyr hyppig bruker og så vil slangen legge seg gjemt ved denne veien og vente på at noe skal komme forbi. Sjeldent vil slanger følge etter byttedyr og jakte etter dem på den måten – de venter til maten kommer til dem. For et dyr som ikke har annet å forsvare seg med enn munnen så er dette rett og slett den tryggeste jaktformen for slanger, å overmanne byttedyr før byttedyret i det hele tatt vet at slangen er der.

 

Du setter slangen et sted den ikke assosierer med trygghet og gjemsel

Ved å flytte slanger til en egen fôringsboks så ødelegger du hele jaktmønsteret til slangen. Du har fjernet overraskelsesmomentet slangen er avhengig av, og hele settingen er ekstremt unaturlig for slangen. Disse fôringsboksene er ofte en tom pappeske eller tom plastboks, og slangen har ikke lengre muligheten til å finne seg et sted den kan gjemme seg og jakte, pluss at det er ikke et sted slangen er kjent med og føler seg trygg. De føler seg sett og utrygg. Slangen vet at byttedyrene den jakter også kan gjøre skade, og ofte vil slangene føle seg svært ukomfortabel med å plutselig sitte ute i det åpne sammen med en varm gnager.

Noen slanger, som for eksempel voksne kornsnoker og kongeboaer, vil ofte ha så høy fôringsrespons at de spiser uansett hvor de er. Mens andre slanger som for eksempel kongepyton og juvenile snoker, vil ofte bli nervøse og matvegre i slike situasjoner. Dette vil du kjenne igjen med at slangen snur seg vekk eller pakker seg sammen for å beskytte hodet sitt, og i noen tilfeller vil slangen bli defensiv og prøve å forsvare seg mot maten eller hendene dine. Da vil de bite mens de hveser, gjerne «logre» med haletuppen og prøver å skremme vekk den gnageren som hele tiden forsøker å komme opp i ansiktet deres. Dette skaper svært dårlige fôringsrutiner og assosiasjoner for slangen, og du kan ende opp med å få en problemspiser resten av slangens liv med å alltid skremme den under fôring.

Du øker fôringsuksess betraktelig med å mate kongepyton i terrariet!

 

Vil det minske buraggresjon i det minste?

Nei, det vil det ikke. Og her er hvorfor:

En slange vil bite av to grunner – enten tror den det kommer mat, eller den er redd og ønsker å beskytte seg.

Slanger har en helt utmerket luktesans, og heldigvis har gnagere en veldig spesiell og stram lukt som slangen forbinder med «mat». Så lenge du ikke har tatt på gnagere nylig eller har nettopp tint frem slangemat, så vil ikke dine hender lukte mat for slangen, og sjansen for at slangen går i fôringsmodus når du steller i terrariet er minsket betraktelig.

Det betyr for øvrig ikke at du er 100% garantert for å ikke bli bitt. Husk at vi er store vesener i forhold til slangen, en varm hånd som kommer plutselig inn i terrariet kan være skummelt for slanger, og slanger vil ikke kjenne igjen folk slik at den hver gang vet at det som skjer nå er helt trygt. Derfor vil man få øyeblikk hvor slangen blir defensiv og føler den må forsvare seg. Dette kommer selvsagt fullstendig an på hvordan du tilnærmer deg slangen, og hvordan slangens natur er fra før av. Slanger som er vandt med håndtering vil være mindre defensive, og mer tolerante av hender i terrariet og håndtering generelt.

Denne juvenile kornsnoken føler seg truet og er defensiv. Denne atferden har ingenting med om hvorvidt denne slangen er matet i terrariet – yngre slanger kan rett og slett være mer skeptisk til varme hender.

 

Ellers handler det bare om å lese kroppspråket til slangen din – dersom den ligger i veldig S posisjon med nakken sin idet du strekker hånden inn, og slangen virker veldig våken og «klar» så er det kanskje ikke noe god idè å strekke hånda rett inn hvis du ønsker å unngå å bli bitt. Dersom du vet at slangen gjør dette fordi den tror det kommer mat, og at den ikke er defensiv og redd for deg, så kan du bruke en krok til å forsiktig være borti slangen langs kroppen. Dette vil vekke de fleste slanger ut av fôringsresponsen, og det vil være tryggere for deg å ta hånden inn og plukke ut slangen.

 

Hadde buraggresjonsmyten hatt noe hold i virkeligheten, så ville du bare endt opp med en slange som ble svært aggressiv så fort den blir satt i egen boks, da den etter mytens teori vil forbinde boksen med fôring. Dette ville vært svært uheldig, da det finnes tilfeller man setter slanger i bokser av andre grunner enn fôring også, som f.eks en tur til veterinæren, diverse medisinske behandlinger eller midlertidig sted å være mens du fikser rundt i terrariet.

 

Jeg er bekymret for at slangen svelger substrat!

Dette er i de aller, aller fleste tilfeller ikke et bekymringsverdig problem. Først og fremst så er mye av problemet fjernet dersom du gir tørre fôrdyr. Det betyr at du heller varmer opp maten uten å legge gnagerne rett i vann og gjør de klissbløte. Legg heller gnagerne i en tett pose i varmt vann, eller tørker godt over de før du gir de til slangen. Dersom det kommer litt jord på maten så er ikke dette noe problem. Dersom du bruker substrat slik som flis eller forest floor mulch (substrat med litt større trebiter), så er det sjeldent noe i veien for å bruke en lang pinsett for å forsiktig pirke bort substrat som eventuelt setter seg fast i fôrdyret mens slangen svelger byttet. Vær dog veldig forsiktig i bevegelsene dine, da slangen vil spytte ut maten igjen dersom det blir for mye styr rundt den.

 

Er det farlig å flytte slanger under fôring?

Det er forståelig at man ikke helt ser det store problemet med å flytte slanger under fôring. Hva slags harme kan det egentlig gjøre?

Faktisk så finnes det noen alvorlige komplikasjoner med dette.

Noen av dem er åpenbart at du risikerer at slangen nekter å spise, at den utvikler dårlige vaner og at du kaster bort penger på en opptint gnager du nå må kaste fordi slangen vil ikke spise.

Et annet viktig poeng som må taes alvorlig er at slanger som stresser og som nettopp har spist har veldig lett for å kaste opp igjen maten. Siden slanger spiser hele fôrdyr, så er oppkast en ganske alvorlig og vanskelig prosess som tar både mye energi ut av slangen, og kan skade slangen eller gjøre den syk. Dersom en slange kaster opp, så bør du ikke mate slangen igjen før det har gått minimum 7 dager. Dersom du forsøker å mate en slange som er syk og den kaster opp maten sin igjen, så risikerer du at dyret dør fordi den er for svak til å hente seg inn igjen etter oppkastet.

Oppkast kan også komme av feil temperaturer og håndtering rett etter slangen har spist. En slange som har spist skal helst ikke håndteres før det har minimum gått 24 timer.

Samt, det er i terrariet hvor slangen har sine optimale temperaturer. Derfor kan du ikke la slangen bo i boksen i et døgn før du flytter den tilbake til terrariet.

 

Men jeg har flere slanger som bor sammen! Da må jeg jo mate de separat?

Det er et helt nytt, omfattende tema som du kan lese om her.

 

Med tanke på at oppkast tilsynelatende er mest et problem hos folk som velger å mate slangen i en separat boks, så er dette bevis nok til å forstå at flytting av slangen under fôring er rett og slett ikke bra for dem. Det er en dårlig, potensielt skadelig, seiglivet praksis, og som det må bli slutt på å anbefale videre rundt i miljøet.

 

Print Friendly, PDF & Email