Grønn trepyton


Skrevet av Camilla Bjerke og Martin Malmstrøm

Vitenskapelig navn: Morelia viridis (tidligere Chondropython viridis)

Norsk navn: Grønn trepyton

Engelsk navn: Green tree python, chondro

Introduksjon

Grønn trepyton er en relativt slank, og middels lang slange som passer for de som ikke er så opptatt av at slangen skal kunne håndteres regelmessig. Disse kommer fra tropisk regnskog og stiller således noe høyere krav til at temperatur og fuktighet er riktig, sammenlignet med de fleste andre lovlige slangene. Sånn sett er dette kanskje ikke den første slangen man bør kjøpe før man har fått litt erfaring innen slangehold og tropiske terrarieoppsett.

 

Utseende

Som unger er de grønne trepytonene alt annet enn grønne, men heller knall gule, røde eller mørkebrune (nesten svarte). Etterhvert som de vokser seg til forandres fargen til den typiske klare grønnfargen. Imidlertid er det noen som beholder den gule fargen, mens andre utvikler mer eller mindre blå farge.

Blant trepyton-eksperter er det enighet om 5 ulike populasjoner av trepyton, basert på geografiske lokaliteter og disse populasjonene har ulike fenotypiske trekk. Noen lokaliteter er større og ser mer robuste ut, andre lokaliteter har hvite flekker nedover ryggraden, andre kan beholde gulfargen fra ungestadiet inn i voksenstadiet, og noen kan få en blanding av hvite, gule og blå flekker over hele kroppen.

Det er for øvrig umulig å kunne se nøyaktig hvilken lokalitet en trepyton er ved å kun dømme utseendet.

Grønn trepyton i typisk hvilende posisjon, kveilet opp på en grein. Foto: Thor Håkonsen

Størrelse

Ungene er omlag 20-25 cm når de klekkes. Voksne individer kan bli opptil 185-190 cm, men vanlig størrelse er mer rundt 160-175 cm, og mellom 900-1800 gram. Hannene er generelt noe kortere og slankere enn hunnene.

 

Alder

Ingen vet nøyaktig hvor gamle disse slangene blir i naturen, men i privat hold er det vanlig med 14-18 år, og det er rapportert flere individer som har blitt mer enn 20 år gamle.

 

Om dyret i naturen

Habitat

Trepyton finnes naturlig på Papa Ny Guinea, noen øyer i Indonesia og helt nord i Australia. Spesifikke lokaliteter, med tilhørende morfologiske forskjeller er Biak, Sorong, Aru og Jayapura, samt et par lokaliteter på Cape York halvøya i Australia.

Områdene trepyton trives best i er fjerne, tette regnskoger med stor mangfoldighet av plante- og dyreliv, med et svært varierende landskap og terreng. Fellesnevneren for disse områdene er varmt og fuktig, med store mengder regn i løpet av året, og daglig kan det regne så mye som 70 cm med rundt 80 % luftfuktighet. Enkelte deler av Papua Ny Guinea og Indonesia har regn- og tørkesesong.

 

Naturlig atferd i naturen

Lite er dokumentert når det gjelder naturlig atferd hos grønn trepyton. Det er derimot ingen tvil at de tilbringer mye av tiden sin oppkveilet i trær, gjerne 3-5 meter høyt over bakkenivå. Karl Switak har observert arten i naturen, og rapporterer å ha sett trepyton slappe av om dagen høyt over bakken, på åpne, bare greiner uten noe særlig beskyttelse fra andre dyr eller elementer.

Om natten blir de mer aktive, og det er relativt normalt å se trepyton klatre ned på bakkenivå og krysser blant annet bilveier. Om natten vil de også jakte, og vil legge seg i en «S»-formet stilling med hodet vendt nedover mot bakken, klar for å gripe det som måtte løpe forbi.

Grønn trepyton, i naturen på nordspissen av Queensland, Australia. Foto: lockie Gilding

Kosthold

Majoriteten av kostholdet til trepyton i naturen inneholder små pattedyr og reptiler, og noe fugl. Spesielt fugleunger som fremdeles er for unge til å kunne fly fra redet.

 

Som hobbydyr

Tidlig historie

De aller første fangenskapfødte trepytonene klekte i USA, 4. oktober 1973. Den viltfangede mora til disse ungene var allerede gravid da hun ble importert inn i landet av Karl Switak, og fødte eggene sine i bagen hun ble transportert i. Alle eggene klekte! 3 år senere ble de første fangenskapsavlede trepyton klekt, i en dyrepark i Kansas kalt Sedgewick County Zoo.

Ved slutten av 80-tallet så hadde det blitt avlet nok trepyton til å etablere mange forskjellige kolonier og blodslinjer. I 80- og 90-tallet vokste også den generelle interessen for all slags reptilhold kraftig, og flere og flere oppdrettere begynte å fokusere på trepyton.

 

Popularitet

Disse slangene har vært svært populære i hobbyen i mange år. Populariteten grunner både i at disse er flotte å se på med sine klare tegninger og flotte farger, men også at de er lette å observere da de er trelevende og sjelden gjemmer seg bort i terrariet. Da disse kommer fra tropisk regnskog egner de seg ypperlig i et godt beplantet terrarie, noe som også appellerer til mange innen hobbyen.

 

Fargemutasjoner

Det er en ganske stor naturlig variasjon i farge og mønster, avhengig av lokaliteten de kommer fra. I motsetning til for eksempel kongepyton, der til dels ekstreme avlsvarianter står for den aller største delen av omsetningen, er de naturlige forekommende variantene av trepyton fremdeles svært vanlige i handelen. Imidlertid finnes det også albinovarianter, melanistiske varianter og nærmest blå individer, samt et stort spenn i avlslinjer med ulik kombinasjon av små prikker og større flekker. Det er viktig å merke seg at fargen på ungdyrene ikke er representabel for hvordan dyret blir etter kjønnsmodning, så forhør deg grundig med oppdretter dersom du ønsker en spesiell variant.

En noe mer gulspettet type. Foto: Thor Håkonsen

Stell og hold

Terrarieoppsett

Et terrarium for en trelevende tropisk slange må nøye planlegges i forhold til størrelse, høyde, lys, luftsirkulasjon, temperatur, luftfuktighet, vegetasjon og generell innredning for at slangen skal trives optimalt. Materialet som terrariet er laget av, samt innredningen, må også kunne tåle høye nivåer av fuktighet.

Til et voksent individ på over 100 cm bør terrariet være om lag 90 cm høyt og 90 cm bredt, med rundt 45 cm dybde. Trepyton er «kjent» for å sitte mye stille. Yngre individer kan fint gå i et terrarie på 45 cm langt, 45 cm bredt og 60 cm høyt, og de aller yngste (små juveniler) kan være ganske sky, og bør ikke gå i noe større enn 30 cm langt, 30 cm bredt og 45 cm høyt terrarie. Terrariet til unge slanger bør innredes godt med planter, slik at det gir masse trygghet.

 

Et stort terrarium, nok til å romme to individer, med automatisk vanningssystem i toppen. Foto. Martin Malmstrøm

 

Terrariet skal inneholde flere klatregrener i forskjellig høyde. Grenene bør være minst like tykke som slangen, og aller helst dobbelt så tykke slik at slangen ligger godt. Høyden på den laveste grenen bør være omtrent halve slangens lengde fra bunnen av terrariet. Naturlige grener er å anbefale!

Det er utrolig viktig i tropiske terrarier at luften ikke står stille og stagnerer, samtidig som at det ikke er overflødig lufting slik at luftfuktigheten ikke når ønsket nivå. Terrariet bør ha lufting både nederst i terrariet, samt helt i toppen, og stå i et rom hvor det ikke er trekk.

Terrariet bør dekoreres med planter, da det gir både gjemmesteder og hjelper til med å holde bedre på luftfuktigheten. Grønn trepyton vil oftest drikke vann som samler seg på sin egen kropp eller plantene rundt seg, men det er allikevel viktig å ha en vannskål i terrariet for å sikre mot dehydrering.

 

Les mer om tropiske terrarieoppsett her. (Kommer snart.)

 

Substrat

Da disse dyrene gjør fra seg i ganske store mengder av gangen bør substratet være noe som enkelt kan tas ut. Bark, jord «cypress mulch» eller kokosfiber som er tiltenkt terrariebruk er noen gode alternativer. Pass på at substratet du velger ikke har noe gjødsel i seg!

Substratet bør skiftes ut helt noen ganger i året for å unngå muggdannelse.

 

Lys/Varme

Grønn trepyton lever i tropisk regnskog og opplever dermed sjeldent temperaturer under 20 grader. Terrariet skal ha en varmespot som holder omtrent 30-31 grader, mens resten av terrariet har en varmegradient ned til 23 grader. Det er viktig å ha minst to plasser i terrariet, hvor slangen kan føle seg gjemt blant planter, som holder en temperatur på 25 grader. En trepyton vil alltid velge sikkerhet fremfor temperatur, hvilket betyr at selv om terrariet har plasser med varmespot så vil slangen unngå å bruke disse hvis den ikke føler plassen er sikker nok. Det kan også bety at dersom slangen finner ett område i terrariet den føler seg tryggest i, vil den fortsette å være her selv om temperaturen er langt ifra optimal. På grunn av dette så er det viktig å følge nøye med på temperaturene rundt i hele terrariet, og være oppmerksom på hva slangen gjør i terrariet og hvor den tilbringer mest tid.

På natten er det naturlig at temperaturen synker noen grader, men den bør ikke komme på under 23 grader. Dersom rommet terrariet står i kan synke lavere enn 23 grader så må du ha en varmematte under terrariet som holder temperaturen oppe selv om natten, eventuelt et varmepanel installert i terrariet.

Grønn trepyton er ikke avhengig av full-spektrum lys for å ta opp kalsium, men dette er imidlertid noe som likevel kan anbefales, både for dyrets del, men også for å få frem det fulle fargespekteret i disse flotte dyrene. En kombinasjon av lysrør med «sollys» og lavt UVB innhold er bra for både dyr og ekte planter. Siden disse lever naturlig rundt ekvator vil et regime med 12 t lys på, og 12 t lys av fungerer bra gjennom hele året. Unntak gjelder dersom man velger å «dvale» dyrene i forbindelse med parring. (Se informasjon lengre ned)

Det kan være til fordel å supplere med noen LED-spotlights som kan fungere som en overgangslys mellom dag og natt. Om kvelden gir dette dyrene en indikasjon på at natten nærmer seg, og de vil da legge seg klare til å fange mat dersom de er sultne.

Viktig: Varmepærer skal ALDRI være inne i selve terrariet, slik at slangen kan komme til dem og klatre rundt dem! Dette er en altfor vanlig feil mange gjør, og slangen risikerer å få alvorlige brannskader!

 

Luftfuktighet

Luftfuktighet er hvor mye vanndamp som finnes i lufta, og for tropiske reptiler er dette en viktig del av terrariet. Varm luft kan holde mer vann enn kald luft.

Moderat til høy luftfuktighet er naturlig og nødvendig for disse dyrene, så derfor bør luftfuktigheten ligge innenfor 40 % – 75 %. Dette oppnås best ved bruk av et regnsystem som dusjer terrariet et par ganger om dagen. En god luftfukter (fogger) kan også hjelpe. Etter det har blitt dusjet, så bør terrariet vise kondens i ca 2-3 timer etterpå. Hvis dette ikke skjer, så betyr det at spray-tiden var for kort, at det er for god ventilasjon i terrariet, at temperaturene er for lave, eller at spraydråpene var for store. (Ikke nok «dis»)

OBS: «Luftfuktighet» betyr ikke «konstant klissvått inventar». Det er viktig at greinene i terrariet får tørke helt opp regelmessig, ellers vil de råtne, så litt variasjon i dusjregimet gjennom uka er en fordel.

Et annet viktig moment er at dersom terrariet er stort med mye tomt område med bare luft, så vil luftfuktigheten også forsvinne raskere. Pass på å dekorer tomme områder i terrariet med planter for at luftfuktigheten skal vare lengre etter en dusj.

Det er mange nybegynnere innenfor hobbyen som begynner å svette litt og bekymre seg når det kommer til luftfuktighet, da det virker som et litt vanskelig tema. Det er derfor viktig å huske på at luftfuktighet vil endre seg mye i naturen, og dermed er det helt OK med variasjon i terrariet ditt også. Det finnes ingen nøyaktig korrekthet når det gjelder dette, men en god tommelfingerregel på at luftfuktigheten din er for dårlig er hvis slangen ikke klarer å gjennomføre et hamskift uten at hamskiftet revner og kommer av i masse små biter. Eller at slangen fremdeles sitter med masse hamrester på kroppen.

 

Fôring

Grønn trepyton fungerer godt på rotter og mus i fangenskap, de kan kjøpes frosne i dyrebutikken som da må varmes opp til kroppstemperatur. Sunne, friske fôrdyr som har spist næringsrik mat er viktig for å ha en frisk slange! En fullvoksen trepyton bør holdes på et fôrregime hver 10-14 dag, yngre slanger bør fôres hver 7-10 dag. Juveniler bør mates hver 5-7 dag. Maten bør aldri være tykkere/større enn slangens kropp, og fullvoksne store trepyton kan fint spise medium rotter eller store mus.

Denne arten er skumring- og nattaktiv, så fôring bør skje på kvelden når det meste av lyset er slått av. En sulten trepyton vil da strekke seg ut og «måle opp» avstanden ned til bunnsubstratet for å så kveile seg sammen som en fjær. Bruk en stor/lang fôringspinsett (disse slangene kan skyte langt, så pass fingra!) og vift forsiktig med byttedyret under slangen til den hugger. Man kan gjerne fortsette å vifte litt forsiktig i byttet etter at slangen har fanget maten sin slik at slangens naturlige instinkter om å kvele til blir aktivert og vedlikeholdt.

Med hver sin middag! Foto: Martin Malmstrøm

 

Kan flere holde sammen?

Det er mulig å holde disse i par, men da må terrariet være stort nok. Dette krever at det er nok plass og mulighetene for begge til å både finne varme og kalde plasser i terrariet uten å måtte ligge oppå hverandre og dele plassen. Dersom slangene ligger oppå hverandre så betyr ikke dette at de er sosiale, men at de konkurrerer om den beste plassen. Dette fører til stress.
Holdes flere sammen må man også være ekstra oppmerksom under fôring slik at ikke to slanger forsøker å spise samme bytte.

Hanner kan holdes sammen, så lenge det ikke er en fertil hunn i nærheten. Fertile hunner vil avgi en spesiell lukt som vil trigge hanner til å konkurrere og slåss med hverandre. Disse slåsskampene er stort sett harmløse, men dersom det eskalerer kan det ende i store sår som kan ende fatalt for dyret. Dette er en unødvendig risiko å ta, så dersom man ønsker å ha flere trepyton så anbefaler vi varmt å ha ett dyr per terrarium.

Husk at uansett hva du velger for dine dyr, så vil det alltid være tryggest å huse slanger enkeltvis fremfor sammen.

 

Vanlige sykdommer og problemer

 

Dårlige hamskift

Grønn trepyton har relativt tynn hud til slange å være, og derfor er de utsatt for å ha dårlige hamskift hvis luftfuktigheten i terrariet er for lav. Hamskift som sitter fast kan være farlig og utsetter slangen for stress, dehydrering og potensielle infeksjoner. Heldigvis er dårlige hamskift enkle å fikse, les mer om å lage en fuktboks for dårlige hamskift her. Har slangen din et dårlig hamskift så må din første prioritering bli å fikse luftfuktigheten din i terrariet!

 

Endetarmsprolaps

Hver gang en trepyton gjør fra seg, så vender den innsiden ut under prosessen. Dersom denne vanlige prolapsen ikke går tilbake igjen etter avføring er ferdig, så har slangen mest sannsynligvis et endetarmsprolaps-problem. Hvis dette skjer, er det viktig å plassere slangen i en 100 % ren boks med rent vann i. Det vil holde det bløte vevet hydrert. Når det er gjort, så kan du lage en slags tykk pasta av vann og sukker, og smøre dette direkte på det bløte vevet som stikker utenfor kloakken. I mange tilfeller vil dette hjelpe med å trekke ut fuktigheten av det opphovne vevet og dermed lettere gli inn igjen i kroppen.

Dette er førstehåndsbehandling du kan gjøre hjemme, men er sjeldent en full kur på å fikse prolapsproblemet. Rådfør deg derfor alltid med din veterinær dersom slangen din har prolaps.

 

Nekter å spise

På generell basis kan alle slangearter nekte å spise av og til – noen ganger fordi terrariet ikke møter slangens behov, noen ganger på grunn av stress fordi det skjer for mye håndtering eller bor sammen med andre slanger, og noen ganger vet man rett og slett ikke.

Det er meget viktig at dersom du kjøper en juvenil trepyton at den har spist en del måltid før den kommer til deg. Dette kaller man å «starte opp slangen». Nyfødte slanger kan være litt vanskelige å få til å spise, og derfor ikke et problem en fersk eier bør begi seg ut på. Research alltid oppdretteren du får ungen fra, og pass på at ungen er minst 2 måneder gammel, og har spist minimum 5 ganger.

Voksne trepyton kan også nekte mat, ofte i forbindelse med et hamskift (helt normalt!). Mat-nekt er ikke noe man bekymrer seg over med mindre slangen går ned i vekt og har nektet mat minst 2-3 ganger. Da er det lurt å ta en dobbeltsjekk på holdet ditt for å være sikker på at alt er som det skal være i terrariet til slangen.

Hanner vil nekte mat i perioder opptil noen måneder, dette er også helt vanlig.

Dersom en slange nekter å spise, så bør du ikke bli kreativ med hva du tilbyr av mat og prøve nye fôrdyr – dersom slangen spiste medium rotter før den begynte å sultestreiken så vil den spise medium rotter når den er klar for å spise igjen.

Les mer om sultestreik hos slanger her. (kommer snart)

 

Forstoppelse

Siden trepyton har en tendens til å sitte mye i ro, så betyr dette også at de gjør fra seg sjeldnere enn den typiske slangen. Ofte vil man se at dersom det har skjedd alt fra små endringer i terrariet til større endringer (små temperaturforskjeller, mer/mindre dusjing, nytt substrat) så vil det ofte skje at slangen gjør fra seg iløpet av de neste 24 timene.

Eldre dyr har tregere forbrenning, og vil derfor også gjøre fra seg sjeldnere.

Dersom du uroer deg for at slangen kan ha forstoppelse, så vil det ofte hjelpe å bare håndtere slangen litt, eller gjøre om på terrariet. Dersom det ikke hjelper, så kan man kontakte veterinær.

 

Luftveisinfeksjon

Luftveisinfeksjon er dessverre ikke uvanlig for trepytoner, og er ofte et resultat av stress fra enten upassende terrarie, vært trekk i terrariet eller parasitter og midd. Symptomer kan være hvesing i pusten, snørrbobler ut av nesebor eller spyttbobler ut av munnen. Veterinær må kontaktes, og sykdommen behandles greit med antibiotia. Luftveisinfeksjon er svært smittsomt til andre slanger!

 

Les mer om sykdommer hos slanger og andre reptiler her. (kommer snart)

 

Oppdrett

OBS: Hos alle arter hvor nedsenking av temperatur er en del av å få dyrene inn i parringsmodus, så ønsker vi å sette et stort varselstegn på at dette bør kun gjøres av kyndige, erfarne folk som forstår terrarietemperatur og dyrene sine godt. Dersom en ukyndig person prøver seg på dette kan resultatene være katastrofale, og i verste fall ende i sykdom og død hos dyret. Dette er derfor ikke noe nybegynnere skal prøve seg på.

Det å avle frem trepyton er hardt arbeid som kan gi fantastisk tilfredsstillende resultater. De er noe mer krevende enn alle de andre artene på positivlisten, men er du dedikert og er godt forberedt så burde det gå fint.

Begge slangene du ønsker å bruke skal være over 1000 gram før man prøver parring. Hunnene blir kjønnsmodne rundt 3,5 års alderen, og hannene ved om lag 3 år. Individer som blir parret for tidlig (før 1000 gram og 3 års alderen) har mye større risiko for en rekke forskjellige problemer.

Parringen foregår oftest på natten, og kan holde på jevnlig i opptil seks uker.

Dersom man holder slangene i samme terrariet, så må disse skilles for en periode før man prøver på parring. I denne perioden kan det foregå en mild temperaturreduksjon om natten (ned mot 16 grader) før man setter de sammen igjen. Det er kun temperaturen om natten som bør senkes, temperaturen på dagen skal være ca det samme som ellers. Ved å gjøre dette, så risikerer du ikke å få luftveisinfeksjon på slangene dine.

Temperatursenking er forøvrig ikke alltid nødvendig for at dyrene skal komme i parringsmodus.

 

Graviditetstegn

Hunnen vil under eggløsningen svulme opp i nederste delen av kroppen sin, og virke mye tykkere enn normalt. Hun vil også bli lysere i fargen, slutte å spise, kanskje endre personlighet og ha et flatere/sunken hodeform. Ikke alle individer får alle disse symptomene, men dersom slangen slutter å spise, virker lysere i fargen og ser tjukkere ut så pleier det å være en ganske god indikasjon på at hun er gravid. I denne fasen er det viktig å passe på at hun har muligheten til å legge seg på flere steder med varierende temperaturer. Når hun nærmer seg egglegging vil hun også ligge mer «sidelengs» når hun er sammenkveilet på en grein.

Rundt 14 – 21 dager før egglegging, så vil hunnen gjennomgå hva kalles «pre-lay shed». Dette er det siste hamskiftet hun gjør før egg blir lagt. Egg kan forventes rundt 12-21 dager etter dette hamskiftet.

Det er veldig viktig å passe på at gravide hunner er hydrert, og dusj henne gjerne et par ganger om dagen.

 

Egg/Inkubering

I naturen legger hunnen eggene sine i hule trær, så du bør få satt inn en eggleggingsboks til henne. Denne boksen ser mye ut som en fuglekasse, bare at den er mer kvadratisk. Fyll boksen med litt mose som du holder litt fuktig, og sett den opp i nærheten av en av greinene.

Grønn trepyton-egg er mer delikate enn mange andre typer slangeegg, og kan være noe vanskelige å klekke frem. Kullstørrelsen rangerer mellom 10-30 egg.

Noen velger å la mora inkubere eggene sine på egenhånd, hvilket er en flott måte å gjøre det på så lenge forholdene er lagt til rette for det. Ellers kan man fjerne eggene fra mora og heller sette de i en klekkermaskin.

Egg trenger en høy luftfuktighet på mellom 70-90 %, samtidig som det er veldig viktig at eggene selv aldri blir våte da eggene er svært sensitive. Vann på egg vil tilslutt bli mugg og tilslutt vil egget dø. Temperaturen i klekkeren bør være på ca 30 grader, og holdes stabil gjennom hele perioden.

Eggene vil normalt begynne å klekke etter 45 – 56 dager, men inkubasjonstiden kan variere så mye som 42-65 dager.

 

Stell av små

Det er viktig å la ungene komme ut av egget på egenhånd, så selv om ungene har skåret hull i egget så la de være i fred frem til de selv krabber ut.

Ungene vil ha en sterk gul eller rød/nesten svart farge. Etter hvert som de vokser vil de bli mer og mer grønn. Ungene vil ha en gjennomsnittlig vekt på ca 9 gram, og være rundt 26-30 cm lange.

 

 

2 måneder gammel, og nesten neongul! Foto: Camilla Bjerke

 

 

Og et eldre, rødt individ, som er helt i starten av fasen hvor det grønne begynner å poppe frem. Foto: Thor Håkonsen

Nyfødte trepyton er veldig sensitive til dehydrering og bør holdes i beholdere som har litt høyere luftfuktighet enn hva det er hos de eldre slangene. De små vil være mye mer nervøse og defensive, og vil ha lettere for å bite, og det er derfor anbefalt å huse ungene separert fra første stund. De vil skifte ham i løpet av 7-14 dager, og etter dette kan du begynne å tilby mat.

Fôring av nyklekte trepyton kan være en tålmodighetssak, og ikke alltid det letteste. Ungene vil merke om du er trøtt og irritabel, så derfor vil du ha bedre suksess hvis du planlegger å bruke noen rolige timer på å mate ungene. Det er best å tilby mat når dyrene er i ferd med å bli aktive, mot kvelden. Det er bedre å tilby mat når de sitter sammenkveilet enn når de allerede er «ute på tur.»

Nyfødte musunger («pinkies») fungerer godt som mat til nyklekte, og bør gis hver 5-7 dag. Pass på å varme opp maten til kroppstemperatur.

 

Tenk over dette før kjøp

Hva skal man se etter

Skal du kjøpe en grønn trepyton er det viktig å se nøye på den for å sjekke om den virker oppvakt og frisk. Dehydrering kan være en utfordring med ungdyr, så sørg for at den ser ut til å være i godt hold (ikke innsunket og slapp hud), og dusj den gjerne litt på kroppen for å se om den drikker. Det er også viktig å vite at den spiser bra, så forhør deg med oppdretter om dette. Kjøp aldri dyr du mistenker er viltfangede!

Vær også på vakt dersom dyret ligger og bader i vannskålen, da dette kan være et tegn på at slangen har midd.

 

Hva som kan være viktig å spørre selger/oppdretter om før kjøp

Spør selgeren om dyret spiser regelmessig. Kjøp aldri en nyklekt trepyton som ikke har fått i seg minst 5-7 måltider først!

Dersom du har mistanke om viltfangst, så styr unna – viltfangede dyr er ikke bare ulovlig i Norge, men vil også by på en haug av problemer for deg som eier med at dyret ikke vil spise eller kan være infisert av innvollsorm eller andre sykdommer.

 

Anbefalt litteratur om arten

The Complete Chondro – Greg Maxwell

The Green Tree Python and Emerald Tree Boa – Ron Kivit, Stephen Wiseman

Adventures In Green Python Country – Karl-Heinz Switak

 

Faktaark skrevet av Camilla Bjerke og Martin Malmstrøm.

Print Friendly, PDF & Email